نمایش دادن همه 7 نتیجه

رابط شبکه IPG

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار

رابط شبکه RSIP

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار

رابط شبکه RSIP MNV

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار

سر سیم

تومان0
برای یک اتصال مرتب و مناسب در شبکه ای که اتصال ترمینالی دارد، به منظور عدم شکستن سیم ها یا

کابل شبکه CAT6

تومان0
زیر ساخت یک شبکه سیمی استاندارد باید شامل یکی سیم کشی مناسب و با کیفیت باشد. پروتکل کابلی CAT6 با

ماژول ارتباط پیامکی (GSM)

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار

مقسم شبکه CM8

تومان0
در بحث زیر ساخت شبکه یکی از اقدامات پر اهمیت، تابلو بندی مرتب و سیم کشی های استاندارد میباشد. وصله