نمایش دادن همه 4 نتیجه

پنل Bedside

تومان0
تمام ساختمان های هوشمند نیازمند کنترل سرمایش و گرمایش بر مبنای یک ترموستات دقیق با دسترسی ویژه هستند. دارا بودن

پنل Bedside MNV

تومان0
تمام ساختمان های هوشمند نیازمند کنترل سرمایش و گرمایش بر مبنای یک ترموستات دقیق با دسترسی ویژه هستند. دارا بودن

پنل ترموستات ZETA

تومان0
تمام ساختمان های هوشمند نیازمند کنترل سرمایش و گرمایش بر مبنای یک ترموستات دقیق با دسترسی ویژه هستند. پنل های

سنسور سقفی هوشمند

تومان0
یکی از مهمترین المان های ساختمان هوشمند، سنسورهای محیطی هستند که درواقع تغییرات محیط در پارامتر های مختلف را به