سیستم پارامتر های متفاوتی برای دسترسی و کنترل دارد و استفاده از کلید های معمولی یا اپلیکیشن نیاز را به طور دقیق برطرف نمیکند. کلید های کنترلی و چند منظوره میتوانند در محیط به کاربرها دسترسی کافی و جامعی به وسیله نمایشگر و بازخورد ها ارائه دهند.

نمایش دادن همه 6 نتیجه

پنل Bedside

تومان0
تمام ساختمان های هوشمند نیازمند کنترل سرمایش و گرمایش بر مبنای یک ترموستات دقیق با دسترسی ویژه هستند. دارا بودن

پنل Bedside MNV

تومان0
تمام ساختمان های هوشمند نیازمند کنترل سرمایش و گرمایش بر مبنای یک ترموستات دقیق با دسترسی ویژه هستند. دارا بودن

پنل ترموستات ZETA

تومان0
تمام ساختمان های هوشمند نیازمند کنترل سرمایش و گرمایش بر مبنای یک ترموستات دقیق با دسترسی ویژه هستند. پنل های

پنل حرکتی Air Motion

تومان0
از گزینه های بسیار متفاوت در سبد محصولات میتوان به کلیدهای حرکتی مجاورتی HBB اشاره کرد. کاربرد این کلید ها

پنل صوتی ZETA

تومان0
تمام ساختمان های هوشمند نیازمند کنترل سیستم صوت با دسترسی به منابع مختلف جهت پخش هستند. دارا بودن نمایشگر رنگی

پنل لمسی Surface Touch

تومان0
از گزینه های بسیار متفاوت در سبد محصولات میتوان به کلیدهای سطح لمسی اشاره کرد. شاید پیش آماده باشد در