سنسور های سقفی و دیواری به منظور اندازه گیری و عملکرد هوشمند بر اساس پارامتر های محیطی مثل دما، نور، حرکت، صدا و … با امکان کنترل تجهیزات مبتنی بر مادون قرمز و فرکانس

نمایش یک نتیجه

سنسور سقفی هوشمند

تومان0
یکی از مهمترین المان های ساختمان هوشمند، سنسورهای محیطی هستند که درواقع تغییرات محیط در پارامتر های مختلف را به