ارتباط با شبکه با جزئیات دقیق و سریع تنها بر بستر اینترنت امکان پذیر است. کلیه تجهیزاتی که این طریق کنترل و پایش میشوند دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیا تلقی میشوند.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

رابط شبکه IPG

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار

رابط شبکه RSIP

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار

رابط شبکه RSIP MNV

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار