ارتباط بین سیستم و کاربر میتواند به روش های مختلفی انجام شود. یکی از این روش های بر بستر شبکه موبایل یا GSM است. این نحوه ارتباط امکان فرمان یا پایش را از طریق پیامک و تماس امکان پذیر میکند.

نمایش یک نتیجه

ماژول ارتباط پیامکی (GSM)

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار