یکی از پارامتر های اصلی مدیریت ساختمان و هوشمندسازی امکان کنترل از راه دور و اینترنت اشیا میباشد. این قابلیت از طریق اتصال محلی، اینترنت، تماس و پیامک ممکن است و امکان پایش، کنترل و اعلان را فراهم میکند.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

رابط شبکه IPG

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار

رابط شبکه RSIP

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار

رابط شبکه RSIP MNV

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار

ماژول ارتباط پیامکی (GSM)

تومان0
شبکه باس یک پروتکل سیمی بر مبنای RS-485 است. این شبکه ارتباط سیمی بین ماژول های مختلف را بر قرار

یکی از پارامتر های اصلی مدیریت ساختمان و هوشمندسازی امکان کنترل از راه دور و اینترنت اشیا میباشد. این قابلیت از طریق اتصال محلی، اینترنت، تماس و پیامک ممکن است و امکان پایش، کنترل و اعلان را فراهم میکند.