ارتباط و شبکه (4)

رله و عملگر (3)

سنسور (1)

صوتی (4)

کلید و پنل (12)

لوازم جانبی (6)

نصب و راه اندازی آسان

حداقل مشکلات و بهترین بازدهی

خدمات پس از فروش

تعمیر و رفع ایراد کلیه محصولات

کیفیت و گارانتی کالا

محصولات دانش بنیان

پشتیبانی فنی محصولات

پاسخگوی مشکلات شما

رله تابلویی بزرگ

تومان0
ماژول رله اصلی ترین بخش هوشمند سازی و اتوماسیون است. این ماژول در واقع عملگر اصلی سیستم به شمار میرود

رله تابلویی کوچک

تومان0
ماژول رله اصلی ترین بخش هوشمند سازی و اتوماسیون است. این ماژول در واقع عملگر اصلی سیستم به شمار میرود

کلید دیواری لمسی RIBA-Z

تومان0
کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری لمسی ZETA

تومان0
کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری فشاری CARPI

تومان0
کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری لمسی RIBA-MNV

کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گرفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری لمسی EVO-MNV

کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گرفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری لمسی IRAN

کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گرفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

رله تابلویی بزرگ

تومان0
ماژول رله اصلی ترین بخش هوشمند سازی و اتوماسیون است. این ماژول در واقع عملگر اصلی سیستم به شمار میرود

رله تابلویی کوچک

تومان0
ماژول رله اصلی ترین بخش هوشمند سازی و اتوماسیون است. این ماژول در واقع عملگر اصلی سیستم به شمار میرود

کلید دیواری لمسی RIBA-Z

تومان0
کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری لمسی ZETA

تومان0
کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری فشاری CARPI

تومان0
کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری لمسی RIBA-MNV

کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گرفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

دکمه های مستقل کنترلی

امکان دسترسی سخت افزاری مستقیم به کلیه کانال ها

تحت شبکه و امکان IOT

امکان اتصال مستقیم به باس و اتصال به شبکه وایرلس

حالت موتوری

امکان کنترل تا 6 موتور (پرده برقی)

برنامه دهی هوشمند DIY

برنامه پذیری سخت افزاری بدون نیاز به نرم افزار

کانال های رله ای

کانال های رله ای 16 و 10 آمپر مستقل

کنترل INTERLOCK

4 کانال اینترلاک 3 سرعته

رله تابلویی بزرگ

تومان0
ماژول رله اصلی ترین بخش هوشمند سازی و اتوماسیون است. این ماژول در واقع عملگر اصلی سیستم به شمار میرود

رله تابلویی کوچک

تومان0
ماژول رله اصلی ترین بخش هوشمند سازی و اتوماسیون است. این ماژول در واقع عملگر اصلی سیستم به شمار میرود

کلید دیواری لمسی RIBA-Z

تومان0
کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری لمسی ZETA

تومان0
کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری فشاری CARPI

تومان0
کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

کلید دیواری لمسی RIBA-MNV

کلید های دیواری مهمترین رابط کاربری برای تجهیزات هوشمند خانه در نظر گرفته میشوند. کلید ها با دستور به تجهیزات

آخرین پست ها

JOIN OUR NEWSLETTER NOW

DO YOU LIKE THE THEME? SHARE WITH YOUR FRIENDS!

Will be used in accordance with our Privacy Policy